Monthly Archive: April 2016

STT Tình Yêu Bá Đạo

  Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn kia vẫn bình thường Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Cưới nhau về tắt thở càng nhanh …